Kongremiz, TÜBİTAK 2223 B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Programı kapsamında desteklenmektedir.

ONLINE KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

Poster Bildiriler

- Posterler 2 güne bölünerek asılacaktır.
- P-001 ve P-070 arası posterler 4 Ekim 2019 Cuma günü sabah 8.30 dan itibaren asıalcak ve 19.00 dan sonra toplanacaktır.
- P-071 ve P-141 arası posterler 5 Ekim 2019 Cumartesi günü sabah 8.30 dan itibaren asıalcak ve 19.00 dan sonra toplanacaktır.
- Zamanında alınmayan posterler görevli tarfından sökülecek ve kongre süresince muhafaza edilecektir. Kongre sonrasında da imha eilecektir.
- Posterleriniz ilgili alanda bulunan panolara asılacaktır, poster asmak için gerekli iğneler ve poster numaraları panoların üzerinde mevcuttur. 

4 EKİM 2019 CUMA 
P-001 Ameliyathane Hemşirelerinin Hastaya Güvenli Pozisyon Vermedeki Rolleri ve Aldıkları Önlemler
Melek Çınarkök, Nuray Akyüz
P-002 Ameliyathanelerde radyasyon güvenliği, sağlık personelinin bilgi ve davranışları
Meryem Çelik, Gülsüm Kaya, Ertuğrul Güçlü, Oğuz Karabay, Tekmile Yabaneri, Yeliz Oksay
P-003 Cerrahi Girişim Uygulanan Bireylerin Roy Adaptasyon Modeline Göre İncelenmesi
Kıymet Altunbaş, Ayfer Özbaş
P-004 Cerrahi İntörn Hemşirelerin Mezuniyet Öncesi Ve Sonrası Hemşirelik İmaj Algılarının Karşılaştırılması
Furkan Koçak, Büşra Yeşim Demirsoy, Defne Dizlek, Emine Çatal
P-005 Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürlerinin İncelenmesi
Sevban Arslan, Nursevim Aydıngülü, Muaz Gülşen, Sevgi Deniz Doğan, Sevilay Erden Yüksekkaya
P-006 Türk Erkeklerin Testis Kanseri ve Kendi Kendine Testis Muayenesine İlişkin Bilgi ve Sağlık İnançları
Sevban Arslan, Nursevim Aydıngülü, Muaz Gülşen, Sevgi Deniz Doğan
P-007 Bir Üniversite Hastanesi Üroloji Anabilim Dalında Cerrahi Alan Enfeksiyonu Sürveyansı Sonuçları
Lütfiye Alisha, Kamer Kaşkaya, Lütfiye Alisha, Aylin Çarkı, Nimet Ateş, Nurgül Tayran, Pakize Aygün,lker Balkan, Gökhan Aygün, Neşe Saltoğlu
P-008 Cerrahi Hastalarının Hemşirelik Bakımını Algılayışı ve Memnuniyet Düzeyleri
Esma ÖZŞAKER, Hüda SEVİLMİŞ, Yasemin ÖZCAN, Merve SAMAST
P-009 Organ Nakli Yapılan Bir Genel Cerrahi Kliniğinde Yatan Hasta ve Hasta Yakınlarının Beyin Ölümü ve Organ Bağışına İlişkin Bilgi ve Tutumları
Yeliz Yılmaz Bozok, Kadriye Acar, Gülay Oyur Çelik, Erdinç Kamer, Ahmet Er
P-010 Psikolojik İyilik İle Ameliyat Sonrası Ağrının İlişkisi Var Mı? 
Sacide Yıldızeli Topçu, Esra Makal
P-011 Son 10 Yıl İçinde Transplantasyon Konusuna Yönelik Hemşirelik Alanında Yazılan Tezlerin İncelenmesi
Halime Şeyba Bakırcı, Neriman Akansel
P-012 Obezite Cerrahisi Sonrası Beden İmajı Ve Yaşam Kalitesi: Sistematik İnceleme
Öykü Kara, Nuray Akyüz
P-013 Mobil Tabanlı Sağlık Bakım Uygulamalarının Kullanımı: Mini Sistematik İnceleme
Aydanur Aydın, Ayla Gürsoy
P-014 Masajın Ameliyat Sonrası Ağrı Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışmaların Sistematik Literatür İncelemesi 
Öykü Kara, Seher Deniz Öztekin
P-015 Uluslararası Hemşirelik Kuruluşlarının Güvenli Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Önerilerinin İncelenmesi 
Ayşe Gül Atay Doyğacı, Hatice Tunç, Mevlüde Karadağ
P-016 Meme Kanseri Mobil Uygulamaların İncelenmesi  
Aydanur Aydın, Ayla Gürsoy
P-017 Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Mahremiyetini Gözetme Durumlarının Belirlenmesi 
Ayşe Serpici, Neriman Akansel
P-018 Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarının Önlenmesinde Güncel Yaklaşımlar
Ayşe Gül Atay Doyğacı, Mevlüde Karadağ
P-019 Göğüs Tüpünün Güvenli Kullanımı Hakkında Hastaların Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Zeynep Kızılcık Özkan, Seher Ünver, Figen Dığın
P-020 Ameliyathanede Cerrahi Duman İle İlgili Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi 
Özgül Torun, ilknur Çalışkan
P-021 Kadaverik Organ Çıkarım Süreçlerinde Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Dilek Soylu, Ayşe Soylu
P-022 Hemşirelik Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri       
Neşe Bayar, Elif Yılmaz, Gülşah Türel, Fatma Hülya Üstündağ
P-023 Marjinal Donör Böbrek Naklinde Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Dilek Soylu, Ayşe Soylu
P-024 Cerrahi Hastalarının Hemşirelik Bakım Memnuniyetlerinin Belirlenmesi      
Ayla Gürsoy, Sibel Arslan
P-025 Pnömoni Ve Akciğerde Kitle Tanılı Torokotomi Yapılan Hastanın Lydıa Hall Modeline Göre Hemşirelik Bakımının Verilmesi: Olgu Sunumu
Dilara Soydan, Tuğba Çam Yanık, Ayda Çelebioğlu
P-026 Açık Kalp Ameliyatı Geçiren Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi  
Kıymet Altunbaş, Nevin Kanan
P-027 Cerrahi Dumandan Korunuyor musunuz ?
Elif Biçer
P-028 Ameliyathane Hemşirelerinin Farkındalığının İlaç Uygulamalarındaki Önemi  
İkra Kıvrak, Figen Candaş
P-029 Cerrahi Ekonomi ve Hemşireliğe Olan Etkileri 
Melike Durmaz, Şerife Kurşun
P-030 İstenmeyen Perioperatif Hipotermi veTedavide/Bakımda Hemşirenin Rolleri 
Melike Durmaz, Şerife Kurşun
P-031 Hemşirelik Öğrencilerinin Obez Bireylere Yönelik Algılamaları: İnanç, Tutum, Fobi
Esra Usta, Özlem Altınbaş Akkaş, Serap Bayram
P-032 Hemşirelik Öğrencilerinin Ameliyathane ve Acil Klinik Uygulamaları Öncesi Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi
Nurgül Bölükbaş
P-033 Cerrahi ve Dahili Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Steroid Tedavisine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenme
Merve Akpınar Yılmaz, Yeliz Ciğerci
P-034 Hastaların Ameliyat Sonrası Bulantı Ve Kusma Yönetiminden Memnuniyetlerinin İncelenmesi
Emine Özdemir Aslan, Fatma Eti Aslan
P-035 Ameliyathane Hemşiresinin Yetkinliği Ölçülebilir Mi?
Ayşe Uçak, Fatma Cebeci
P-036 Obezite Cerrahisinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri
Emre Kuğu, Buse Türkeli, Merve Nur Aydoğan
P-037  
P-038 Akciğerde Kitle Ve Pnömoni Tanılı Hastanın Bakım-Öz-Tedavi Modeline Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Dilara Soydan, Tuğba Çam Yanık, Ayda Çelebioğlu
P-039 Güncel Yaklaşımlarla Cerrahi Hastasında Beslenme
Sevgi Gür, Melike Durmaz, Şerife Kurşun
P-040 Ben Kimim; Cerrah Mı? Hasta Mı? : Olgu Sunumu
Gizem Dolu, Defne Dizlek, Emine Çatal
P-041 Dünyada İleri Hemşirelik Uygulamaları: Kanada Örneği
Çiğdem Çetin, Fatma Cebeci
P-042 Korozif Özofagus Yaralanması Olan Çocuğa Ve Ailesine Watson’ın İnsan Bakım Modeline Göre Uygulanan Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Nazife Gamze Özer Özlü, Fatma Vural, Kübra Yasak
P-043 Böbrek Nakli Hastalarında Öz Yönetim
Çiğdem Çetin, Fatma Cebeci
P-044 Elektif Cerrahi İşlemlerin Gecikme ve İptal Nedenleri, Yol Açtığı Sorunlar ve Önlenmesi İçin Stratejiler
Ayşe Çelik Yılmaz, Dilek Aygin
P-045 Düşme Sonrası Ortopedik Yaralanması Olan Bireylerin Epidemiyolojik Profili
Zeynep Kızılcık Özkan, Mehmet Ayıntap
P-046 Ameliyathane Hemşirelerinin Hipotermi Hakkındaki Bilgi Ve Uygulamalarının Belirlenmesi
Ayşe Gökçe Işıklı, Ümmü Yıldız Fındık, Zeynep Kızılcık Özkan, Kamuran Özavcı
P-047 Lomber Disk Hernisinde Preoperatif Beklentilerin Önemi
Arzu Tat Çatal, Fatma Cebeci
P-048 Özofagus Perforasyonu Tanılı Afgan Hastanın Hemşirelik Bakımı
Ayşe Gökçe Işıklı, Zeynep Kızılcık Özkan, Ümmü Yıldız Fındık
P-049 Ameliyata Bağlı Basınç Yarası Gelişme Riskinin Değerlendirilmesi
İlknur Tura, Sevilay Erden
P-050 3s Ameliyathane Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeğinin Kullanımı: Özel Bir Üniversite Hastanesi Örneği
Derya Acar, Hafize Özge Yavuz, Arap Gültepe, Berrin Bulut Çepn, Nigar Aksoy, Derya Deniz Kardaş, Nazmiye Köseoğlu
P-051 Meme Kanseri Olan Hastaların Psikososyal Bakımları ve Eğitimlerinde Meme Bakım Hemşiresinin Rolü: Çalışma Sonuçları
Sema Koçan, Ayla Gürsoy
P-052 Testis Kanseri Cerrahisinde Çok Konuşulmayan Bir Konu: Olumsuz Beden İmajı Değişimi
Sema Koçan, Cemile Aktuğ, Aydanur Aydın
P-053 Cerrahi Servislerde Tedavi Gören Hastalarda Manevi Bakım İhtiyacı Konusunda Sağlık Personelinin Manevi Destek Algısının Belirlenmesi
Ayşe Çelik Yılmaz, Dilek Aygin
P-054 İzolasyona Alınmış Hastaların Ameliyathanede Yönetimi
Fatma Eti Aslan, Hayat Yalın, Betül İlbey Koç, Dilay Hacıdursunoğlu Erbaş
P-055 Bariatrik Cerrahi Uygulanan Bir Hastanın Virginia Henderson'ın Hemşirelik Kuramına Göre Erken Dönem Hemşirelik Bakımının İncelenmesi
Ayşe Çelik Yılmaz, Dilek Aygin
P-056 Farklı kültürlerde jinekolojik ve meme kanserli kadın hastaların seksüaliteye bakış açıları ve yaşadıkları sorunlar
Dilek Aygin, Aysel Gül
P-057 Hasta Deneyimleriyle Ameliyathane
Fatma Eti Aslan, Hayat Yalın, Dilay Hacıdursunoğlu Erbaş, Betül İlbey Koç
P-058 Cerrahi Sonrası Ağrının Giderilmesinde Terapötik İletişimin Önemi
Esra Türker Küçükyılmaz, Ayşe Gül Atay Doyğacı
P-059 Teknolojinin Bakıma Katkısı: Hemşirelik ve Bilişim İlişkisi
Esra Türker Küçükyılmaz, Ayşe Gül Atay Doyğacı
P-060 Cerrahi Birimlerde Çalışan Hemşirelerde Bireysel Yenilikçilik ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Dilek Aygin, Hande Cengiz, Havva Bozdemir
P-061 Hasta Güvenliğinde Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesinin Yeri
Ayşe Gül Atay Doyğacı, Esra Türker Küçükyılmaz
P-062 Günübirlik Cerrahide Hasta Eğitiminin Yeri
Ayşe Gül Atay Doyğacı, Esra Türker Küçükyılmaz
P-063 Cerrahi Hastaların Bakımında Hemşirelik Kuramlarının Yeri
Ayşe Gül Atay Doyğacı, Esra Türker Küçükyılmaz
P-064 Obezite Cerrahisi Ve Hemşirelik Bakım
Ayşe Gül Atay Doyğacı, Esra Türker Küçükyılmaz
P-065 Günümüzün Parlayan Yıldızı: Doğal Açıklık Cerrahisi
Rabia Görücü, Nevin Kanan
P-066 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Dersi Kapsamında Öğrencilerin Ameliyathane Uygulamasına İlişkin Duyuşsal Kazanımları
Esra Eren, Dürdane Gül Özer
P-067 Ameliyathanelerde Cep Telefonu Kullanımı ve Hasta Güvenliği
Aykut Turgut, Arzu İlçe
P-068 Cerrahi Duman Riskleri Ve Koruyucu Önlemler
Seher Tanrıverdi, Neslihan Söylemez, Zeliha Cengiz
P-069 Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisinde Hemşirelerin Rol ve Sorumlulukları
Burçe Gözde Bayramoğlu, Kezban Atilla, Elif Erginoğlu, Ömer İnci, Harun Ertaş Kübra Arslan, Sevcan Evmez
P-070 Bir Üniversite Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında CABG Prosedürü Cerrahi Alan Enfeksiyon Sürveyans Sonucu
Kamer Kaşkaya, Lütfiye Alisha, Lütfiye Alisha, Aylin Çarkı, Nimet Ateş, Nurgül Tayran, Pakize Aygün,lker Balkan, Gökhan Aygün, Neşe Saltoğlu
5 EKİM 2019 CUMARTESİ
P-071 Cerrahi Hastalıklarında Web Tabanlı Hasta Eğitimi
Halil Kalaycı, Sultan Özkan
P-072 Türkiye’de Kanser Tarama Programları Farkındalığı: 2008 ve 2018 Yılları Arasındaki Literatürün Sistematik İncelenmesi
Semra Bağrıaçık Altıntaş, Fatma Vural
P-073 Hepatorenal Sendromda Hemşirelik Bakım 
Pınar Ongün, İnci Kırtıl, Seher Deniz Öztekin
P-074 İletişim   Sonnur Alkızıl, Kezban Atilla, Gülay Kuş Can, Şeniz Tunca, Sevcan Evmez
P-075 Kalp Damar Cerrahisinde Hibrid Uygulamalar Ve Ameliyathane Hemşireliği Yönü
Harun Ertaş, Kezban Atilla, Sevcan Evmez, Ömer İnci, Burçe Gözde Bayramoğlu, Kübra Arslan
P-076 Ameliyathanede Çevre Güvenliği 
Seda Erbey, Kezban Atilla, Muhammed Mehmet Eser, Sebile Özdedeoğlu, Sevcan Evmez
P-077 Ameliyathanede Çalışan Güvenliği
Fatma Gürkan, Kezban Atilla, Nasrullah Nehir, Nadir Keskin,  Sebile Özdedeoğlu,Sevcan Evmez
P-078 Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesinde Asepsi Ve Cerrahi Tekniğin Önemi
Merve Turgut Eser, Kezban Atilla, Arzu Uzun, Meltem Kesgin, Kudret Bişgen,  Hatice Baş, Ebru Aydın Öz, Esra Dilek Çakar
P-079 Cerrahi Hastalarının Eğitiminde İnternetin Rolü
İbrahim Çetin
P-080 Ameliyathanede Hasta Güvenliği
Nida Kaya, Kerem Yıldız, Ümran Dal Yılmaz
P-081 Sepsisli Hastanın Perioperatif Bakımı
Ahmet Karaman, Nuray Akyüz, Şerife Gözde Tütüncü
P-082 Yara İyileşmesinde Çörek Otu Yağının Kullanımı
Hatice Merve Alptekin, Merve Modey, Nuray Akyüz
P-083 Ameliyat Sonrası Ağrı Yönetiminde Duygusal Özgürlük Tekniği
Remziye Cici, Esra Anuş Topdemir, Aysel Doğan
P-084 Cerrahi Aletlerin Dekontaminasyon Sürecinde Kanıt Temelli Uygulamalar: Yeni Ne Var?
Tuğba Nur Öden, Nihal Çeliktürk, Türkan Özbayır
P-085 Meme Kanseri Cerrahisi Sonrası Semptomlar Nasıl Yönetilmeli? Mobil Uygulama Örneği
Aydanur Aydın, Ayla Gürsoy
P-086 Plastik Cerrahi Servisinde Çalışan Hemşirelerin Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Olan Transseksüel Bireylere Yaklaşımı
Sevgi Deniz Doğan, Seda Karaçay Yıkar, Meral Atıcı, Sevban Arslan
P-087 Bariatrik Cerrahi Sonrası Hemşirelik Bakımı
Nihal Çeliktürk, Tuğba Nur Öden, Türkan Özbayır
P-088 Fantom Hissi - Fantom Ağrısı Tanımlayan Hastada Hemşirenin Rolü
H. Banu Katran, Nuray Akyüz
P-089 Hemşirelerin Sosyal Medya Kullanımı Etik Sorunlara Yol Açar mı? 
Sevim Şen, Ali Akgün, Meltem Yıldırım
P-090 Ameliyathanede Mesleki Tehlikelerden Biri: Kemik Çimentosu 
Mahmut DAĞCI, Tuğba Albayram
P-091 Karaciğer Nakli Uygulanan Hastanın Hemşirelik Bakımı- Vaka Sunumu 
Cansu Buzunoğlu, Selda Rızalar
P-092 Biventrikül Destek Cihazı (Bvad) Uygulanan Hastada “Cell Saver” Ve Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu 
Fatma Demir Korkmaz, Nihal Çeliktürk, Tuğba Nur Öden
P-093 Meme Kanseri Cerrahisi Sonrası Gelişen Lenfödemde Hemşirelik Bakımı
H. Banu Katran, Ali Akgün
P-094 Cerrahi Hemşireliğinde Yaşam Boyu Öğrenme
Sevgi Gür, Melike Durmaz, Şerife Kurşun
P-095 Meme Cerrahisi Sonrası Kadın Olmak: Depresyon, Yaşam Kalitesi Ve Kadınlık Algısı 
Rabia Görücü, Reyhan Aydın
P-096 Basınç Yarasında Hemşirelik Bakımının Onemi: Bir Olgu
Tülay Başpınar, Şenay Karaca, Çigdem Bildirici, Rahime Gözüküçük, Sennur Kula Şahin, Orçun Yalav
P-097 Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde Tıbbi Araçlara Bağlı Gelişen Basınç Yarası Olgularımız
Rahime Gözüküçük, Tülay Başpınar, Zeynep Zonp Özaslan, Sennur Kula Şahin
P-098 Ameliyathaneden Servislere Hasta Tesliminde Standart Bir Yöntem Önerisi; (I)SBAR 
Seher Başaran Açıl, Emine Akgün Çökelek 
P-099 Diyabetik Ayakta Maggot Debridman Tedavisi
Asiye Gül, Birgül Ödül Özkaya
P-100 Bariatrik Cerrahi Öncesi Ve Sonrası Depresyon 
Damla Ateş, Fatma Cebeci
P-101 Hibrid Ameliyathanelerde Hasta Ve Çalışan Güvenliği
Büşra Selma Demirhan, Didem Kandemir, Sena Melike Taşcı
P-102 Cerrahi Dumanın Riskleri ve Koruyucu Önlemler
Ufuk Kaya, Nida Aydın, Ümran Dal Yılmaz
P-103 Terapotik Hipoterminin Kardiyak Arrest Sonrası İyileşmeye Etkisi: Sistematik Derleme
Fatma Eti Aslan, Tuğba Türkkan, Fadime Çınar
P-104 Hemşirelik Bakım Boyutu: Robotik Cerrahi
Seda Nur Çatal, Volkan Gökmen, Zehra Aydın 
P-105 Mobil Sağlık Uygulamaları: Nedir, Avantajları ve Hemşireliğe Etkisi
Ufuk Kaya, Nida Aydın, Kerem Yıldız
P-106 Türkiye’de Hemşireler Tarafından Ameliyathane Hemşireliği Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerinin İçerik Ve Yöntem Açısından Değerlendirilmesi
Türkan Özbayır, Sinem Geçit
P-107 Canlı Vericili Böbrek Transplantasyonunda Üriner Sistem Enfeksiyonlarınn Önlenmesinde Ameliyathane Yaklaşımı
Nurgül Şahin Türkyılmaz 
P-108 Bariatrik Cerrahide Eras Protokolü Uygulamalarının Ameliyat Sonrası Ağrıya Etkisi: Bir Sistematik Derleme
Ömer Şahin İlya, Emine Çatal, Defne Dizlek
P-109 Ameliyat Öncesi Rutin Testler Gerekli Mi? Rehberler Ne Diyor?
Güler Oruç, Meryem Yavuz van Gıersbergen
P-110 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Eğitim modeli: Türkiye Örneği
Aydanur Aydın, Sema Koçan, Cemile Aktuğ
P-111 Girişimsel Kardiyovasküler Hemşireliği: Yeni Bir Uzmanlık Alanı
Tuğba Nur Öden, Nihal Çeliktürk, Meryem Yavuz van Giersbergen
P-112 E-Sağlık Çözümlerini Benimsemek: Uygulama Stratejileri Kanıt Temelli Uygulama Önerileri 
Nihal Çeliktürk, Tuğba Nur Öden, Meryem Yavuz Van Gıersbergen
P-113 Diyabetik Ayak Yarası Bakımında Kanıta Dayalı Uygulama Önerileri
Ebru Çelebi, Arzu İlçe
P-114 Transplantasyon Sonrası İyileşme Sürecinde Mikronütrient Desteği
Mihrican Kaçar, Seçkin Karakuş
P-115 Aromaterapinin Ameliyat Sonrası Bulantı Ve Kusmaya Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışmaların Sistematik İncelemesi
Rabia Görücü, Öykü Kara, Seher Deniz Öztekin
P-116 Yara İyileşmesinde Aromaterapi Yaklaşımı
Seçkin Karakuş, Mihrican Kaçar
P-117 Cerrahi Alan Enfeksiyonlarını Önlemek İçin Antibiyotik Profilaksisi Ne Zaman Yapılmalı? Bir Sistematik Derleme
Cemile Aktuğ, Sonay Göktaş, Elif Gezginci
P-118 Gastrointestinal Sistem Cerrahisi Planlanan Hastanın Perioperatif Bakımında Cerrahi Sonrası Hızlı İyileşme Protokolünün (ERAS) Önerileri
Aklime Sarıkaya
P-119 Neuman Sistemler Modeline Göre Elektrik Yanığı Olan Hastanın Bakımı: Olgu Sunumu 
Adile Savsar, Sibel Yılmaz Şahin, Gülden Güvenç, Hatice Ayhan, Emine İyigün
P-120 Diyabetli Hastaların Ameliyat Dönemi Glikoz Kontrolü Ve Hemşirelik Yönetimi 
Rahşan Çam, Büşra Şahin
P-121 Sezaryen Sonrası Gelişen Cerrahi Alan İnfeksiyonu 
Çiğdem Bilge, Cemile Çelebi
P-122 Cerrahi Alan Enfeksiyonlarını Önlemeye Yönelik Kanıta Dayalı İlkeler Ve Uygulamalar - Ameliyat Sırası Önlemler 
Senem Güneş, Rahşan Çam
P-123 Transseksüel Hastanın Perioperatif Bakımı
Senem Güneş, Rahşan Çam
P-124 Yara Bakımında Maggot Tedavisi
Cemile Çelebi
P-125 Nursıng Care In A Patıent Wıth Pressure Injury And Ostomy 
Birgül Ödül Özkaya, Ayşegül Küçük, Asiye Gül
P-126 Türkiye’de Yanık İle İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi 
Hatice Eda Yoltay, Meryem Yavuz Van Giersbergen
P-127 Acil Serviste Basınç Yaralarının Önlenmesi
Dilek Aravacık Uğurlu, Meryem Yavuz Van Giersbergen
P-128 Ostomi Hemşireliğinde Yenilikler: Yara, Ostomi Ve İnkontinans Hemşireleri Derneği 2018 Klinik Rehberi
Nurdan Gezer, Ezgi Temel 
P-129 Obezite Cerrahisi Geçirmiş Olan Hastalarda Hızlandırılmış İyileştirme Protokolleri 
Birgül Ödül Özkaya, Asiye Gül, Eyüp Gemici
P-130 Cerrahi Alan İnfeksiyonları ve Hiperglisemi
Ercan Saruhan, Cemile Çelebi
P-131 Ameliyathanede Çalışan Sağlık Personelinde Riskli Temas Sıklığı Ve Nedenlerinin İncelenmesi
Gülsüm Kaya, Meryem Çelik, Ertuğrul Güçlü, Oğuz Karabay
P-132 Cerrahi Pozisyonda Kanıt Temelli Uygulamalar
Tuğba Nur Öden, Nihal Çeliktürk
P-133 Destek Yüzeylerin Etkinliğini Değerlendirmede Kullanılan Bir Yöntem: Ara Yüz Basıncı Ölçümü 
Arzu Aslan Baslı, Meryem Yavuz van Giersbergen
P-134 Basınç Yarasını Önlemede Profilaktik Pansuman Kullanımı: Rehber Önerileri
Meryem Yavuz van Gıersbergen, Arzu Aslan Baslı
P-135 Cerrahi Süreçte Hipotermiyi Önlemede Güncel Rehber Önerileri
Hatice Özsoy, Meryem Yavuz van Gıersbergen
P-136 Bir Elektrokoter Yanığı : Olgu Sunumu
Sennur Kula Sahin, Öznur Aktaş
P-137

Robotik Cerrahi İle Yapılan Kardiyovasküler Cerrahi Ameliyatlarında Hemşirelik Süreci
Nuray Kavuncu, Remziye Hekimoğlu

P-138 Kültürel Güvenlik Modeli –Ramsden’e Göre Cerrahi Vaka Analizi
Asu Konca Uğurlu, Fatma Eti Aslan
P-139 Hemşirelik Alanındaki Tükenmişlik Konulu Çalışmaların Dünü Bugünü (1990-2019)    
Hale Turhan Damar, Filiz Öğce, Güzin Özdağoğlu, Muhammet Damar
P-140 Cerrahi Alan Enfeksiyonları Konusunda Hemşirelik Literatürünün Bibliyometrik Analizi (2005-2019)
Hale Turhan Damar, Filiz Öğce
P-141 Klinik Deneyimlerimiz ve Rehberler Işığında Böbrek Naklinde Hemşirelik Bakımı 
Güler Oruç, Burcu Şüküroğlu

 

ONLINE KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

 

Kongremiz

tarafından onaylanmıştır.

ULUSLARARASI KONUŞMACILAR

Etkinliğin başlamasına kalan süre:

Etkinlik Tarihi
3-6 Ekim 2019


Erken Kayıt Tarihi
1 Ağustos 2019

Son Bildiri Özet Gönderim Tarihi
1 Ağustos 2019

 

İLETİŞİM

MOTTO Turizm
1394 Sok. Mimarsinan Mah. No:13 Kat:1/4 Alsancak/ KONAK / İZMİR
Tel :  (+90 232)  446 06 10
Fax: (+90 232)  446 07 11
e-mail: 
jordan@motto.tc
www.motto.tc

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.